Home / 2013

Yearly Archives: 2013

Hướng dẫn cách sử dụng trade offer

(*) Cách send trade offer cho người khác. Bước 1: Click vào avatar của người bạn muốn send trade offer. Bước 2: Click ” More” chọn “Offer a trade“: Bước 3: Một cửa sổ trade sẽ hiện ra như bạn trade bình thường – Your inventory: đây là inventory của bạn, bạn chọn item của mình để offer – Click ...

Read More »

Phân tích hệ thống Craft item mới của Dota2

Phân tích hệ thống Craft item mới của Dota2

Như thông tin trên blog dota2 thì valve sẽ update hệ thống crafting mới. Mình sẽ cung cấp các thông tin cơ bản được giới thiệu bằng tiếng mẹ đẻ cho các bạn dễ hiểu 😀 Steam Community Market Nhằm tránh tình trạng sụp đổ market, tất cả item sẽ được chuyển về thùng đồ của người sở hữu, bạn ...

Read More »

Cập nhật Item 1-11-2013

Cập nhật Item 1-11-2013

(*) NEW SET Bounty Hunter’s Items Chi tiết Item: SFM Model Viewer Shots Juggernaut’s Items Chi tiết Item: SFM Model Viewer Shots Nyx Assassin’s Items Chi tiết Item: SFM Model Viewer Shots Phantom Lancer’s Items Chi tiết Item: SFM Model Viewer Shots Skywrath Mage’s Items Chi tiết Item: SFM Model Viewer Shots   (*) NEW TICKET MLG $50,000 Dota 2 ...

Read More »

Cập nhật Item 18-10-2013

Cập nhật Item 18-10-2013

(*) NEW SET Anti-Mage’s Items Chi tiết Item Blood Seeker’s Items Chi tiết Item SFM Model Viewer Shots Broodmother’s Items Web of Thorns Set Chi tiết Item SFM Model Viewer Shots Second Set Steelweb of Pytheos Set Chi tiết Item SFM Model Viewer Shots Invoker’s Items Chi tiết Item SFM Model Viewer Shots Juggernaut’s Items Chi tiết Item SFM Model ...

Read More »

Cập nhật ITem 14-10-2013

Cập nhật ITem 14-10-2013

(*) NEW SET Arms of Burning Turmoil Set Chi tiết Item SFM Model Viewer Shots In Game (*) NEW TICKET Logitech G – Free to Play Dota 2 Champions League DotaTalk SteelSeries Oceania Cup SteelSeries Southeast Asian Cup Season 3 SteelSeries Euro Cup Season 2 Sunday Evening Cup Series WH Overgaming Challenge 2 HyperX D2L Season 4

Read More »

Cập nhật Item 7-10-2013

Cập nhật Item 7-10-2013

(*) NEW SET Faceless Void’s Item Set Chi tiết Item: SFM Model Viewer Shots Kunkka’s Item Set Chi tiết Item SFM Model Viewer Shots Lion’s Item Set Chi tiết Item SFM Model Viewer Shots Morphling’s Item Set Chi tiết ITem SFM Model Viewer Shots Spirit Breaker’s Item Set Chi tiêt ITem SFM Model Viewer Shots Sniper’s Item Set Chi tiêt ...

Read More »

Cậ nhật Item 26-9-2013

Cậ nhật Item 26-9-2013

(*) NEW CHEST   Item Loot List – Centaur’s Items Chaos Knight’s Items Enchantress` Items Kunkka’s Items   Necrolyte’s Items Phantom Lancer’s Items Pudge’s Items Pugna’s Items Slardar’s Items Tidehunter’s Items Tusk’s Items Warlock’s Items Unusual Effect

Read More »

Cập nhật 19-9-2013

Cập nhật 19-9-2013

(*) NEW TICKET CyberGamer Dota 2 Pro League Hero Dota: First Step Perfect World Dota Academy (*)The Portal Bundle Glados Announcer http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZFMDCjJyxUM Portal HUD In Game Previews Portal Ward Aperture Science Wardcore “They can’t do it while you’re watching.” Observer Ward Sentry Ward Particle Effects Observer Effect Sentry Effect Destruction Effect (*) NEW COURIER Arnabus the Fairy Rabbit Ground Courier ...

Read More »

Cập nhật ITem 16-9-2013

Cập nhật ITem 16-9-2013

(*) Treasure of Rubiline Sheen Treasure of Rubiline Sheen ** LIST item có thể nhận được khi mở box** – Abaddon’s Items Mistblade SFM Model Viewer Shots In game Anti-Mage’s Items Arc of Manta SFM Model Viewer Shots In Game Chaos Knight’s Items End of Order SFM Model Viewer Shots With effect   – Doom’s Items Last Judgment SFM Model Viewer ...

Read More »

Cập nhật Item 30-8-2013

Cập nhật Item 30-8-2013

(*)Fantasy Team Rewards – Seer’s Bounty  ( Mở ra item Common item) – Diviner’s Bounty ( Mở ra một random Uncommon item) – Augur’s Bounty ( Mở ra một random Rare Item) – Prophet’s Bounty ( Mở ra được một random Mythical item). – Fantasy Challenge Item Tag (*) Item Updates – Lone Druid’s Items Skull of Xahryx – The Old Item Form of the ...

Read More »
Scroll To Top