Home / 2015

Yearly Archives: 2015

The International 5

The International 5

Đến hẹn lại lên, Valve tiếp tục ra Compendium TI5 với nhiều item và tính năng thú vị như: international pet, Effigy Reforger, thay đổi hiệu ứng item như: Teleport, Blink, Dagon, Bottle, Eul’s, Fountain, … Tất nhiên, các bạn cần phải cắn thuốc (compendium point) để lên level cho compendium mới nhận được các item này.  Rút kinh nghiệm, Valve bán 2 loại compendium ti5, một ...

Read More »
Scroll To Top