Home / Author Archives: wild wind (page 5)

Author Archives: wild wind

Cập nhật Items 29-3-2013

Cập nhật Items 29-3-2013

(*) NEW SET – Beastmaster’s Set Custom of Karroch Set Chi tiết Item  -Brewmaster’s Set The Drunken Warlord Set Chi tiết Item  – Juggernaut’s Set Thousand Faces Set Chi tiết Item – Lich’s Set Eldritch Ice Set Chi tiết Item – Riki’s Set The Subtle Demon Set Chi tiết Item – Spectre’s Set The Ephemeral Haunt Set Chi tiết Item  (*) NEW CHEST – Treasure of ...

Read More »

Item giá rẻ – và những nguy cơ tiềm ẩn trên steam

– Lý do mình viết bài blog này vì có một số bạn hỏi và ngay cả bản thân mình là một trader thấy trên thị trường bán Item Dota 2  trên các diễn đàn, forum bán Item hiện nay có rất nhiều bạn bán key, và Item Dota 2 mới số lượng lớn với giá rất rẻ, rẻ hơn ...

Read More »

Cập nhật Items 20-3-2013

Cập nhật Items 20-3-2013

(*) NEW SET – Keep of the light’s Item Empowered Vestments of the Gods Set Chi tiết Item: – Riki’s Items Unknown Riki Set – Spirit Breaker’s Items Heavy Armor of the World Runner Set Chi tiết Item:  (*) Unreleased Treasure Chests  *Item in chest: – Axe’s Items – Chen’s Item  – Buttercup’s Barding (*) NEW Courier – Nimble Ben – Princess Penelope the Porcine – Snowl – New ...

Read More »

Cập nhật Item 15-3-3013

Cập nhật Item 15-3-3013

– Centaur’s Items Weight of Omexe Set Chi tiết Item: – Lich’s Items The Dead Winter Set Chi tiết Item: – Lycanthrope’s Items Sanguine Moon Set Chi tiết Item: – Phantom Lancer’s Items Ancestor’s Pride Set Chi tiết Item:

Read More »

Cập nhật Item 8-3-2013

Cập nhật Item 8-3-2013

– Fiery Sould of the Slayer ( Thay đổi về ngoại hình, skill của Lina) – Bounty Hunter’s Items Hunter in Distant Sands Set Chi tiết item: – Leshrac’s Items Twisted Wisdom Set Chi tiết Item: – Rubick’s Items The Inscrutable Zeal Set Chi tiết Item: – Windrunner’s Items Featherfall Set Chi tiết Item: – Phantom Lancer’s Items Feathered Naginata Spear – Riki’s Items Riki ...

Read More »

Cập nhật ngày 27-2-2013

Cập nhật ngày 27-2-2013

(*) New Set: – Alchemist’s Items Alchemy Essentials Set Chi tiết Item: – Batrider’s Items The Rough Rider of Yama Raskav Set Chi tiết Item:  – Dazzle’s Items Ritual Garb of the Father Spirits Set – Chi tiết Item:  – Naga Siren’s Items Designs of the Slithereen Nobility Set Chi tiết Item:  – Nyx Assassin’s Items Carapace of the Hidden Hive Set Chi tiết Item: ...

Read More »

Cập nhật Item 21-2-2013

Cập nhật Item 21-2-2013

Kunka’s Item The Commendable Commodore Set Chi tiết item:  Riki’s Item Implements of the Tahlin Watch Set Chi tiết item: Sniper’s Item The Sharpshooter Set Chi tiết item: Templar Assassin’s Items The Third Insight Set Chi tiết item: (*) Treasure of Crystalline Chaos

Read More »

Cập nhật Item 13-02-2013

Cập nhật Item 13-02-2013

(*) New hero : Tusk (*) NEW SET – Crystal Maiden’s Items Regalia of the Crystalline Queen Set Item chi tiết: – Lion’s Items Tools of the Demon Witch Set Item chi tiết: – Mỉana’s Item Garments of the Nightsilver Sentinel Set Chi tiết item:  – Outworld Devourer’s Items Harbinger of the Inauspicious Abyss Set Item chi tiết Double Vision ( New Ward Jakiro’s) “This ...

Read More »

Cập nhật item 06-02-2013

Cập nhật item 06-02-2013

(*)Các item mới cập nhật trong bản update này: – Death Prophet’s  The Bone Scryer Set – Doom’s Item: The Apocalyptic Fire Set Chi tiết item: – Rubic’s Item Councilor’s Raiment Set Chi tiết item: – Phantom Lancer’s Item: Arms of the Bramble Lord Set Chi tiết item: – Sand King’s Item: Ceremonial Carapace of Qaldin Set Chi tiết item: ...

Read More »
Scroll To Top