Home / Dota 2 Update / Cập nhật ITem 18-3-2014
Cập nhật ITem 18-3-2014

Cập nhật ITem 18-3-2014

(*)Free to Play Collector’s Pack

free1 free

Depth of Field HUD Skin

f3

Ingame Preview

f4 f5 f6

Filmtail Courier

f7 f8

Wide Angle Wards

f9 f10

The “Murder of Crows” set for Pudge được tạo ra với sự hợp tác cùng Dendi.

h00

Bao gồm “Crow’s Feet” Kinetic Gem đó là 7  animations khi sử dụng set. Cùng với Spectator Gem sẽ đếm các trận đấu bạn xem với Dendi chơi trong đó.

h0

7 Animations mới – Hook Preview Below

 • Spawn
 • Hook
 • Idle
 • Portrait
 • Idle_Stomp
 • Loadout_Stomp
 • Victory
 • Teleport

h1 h2 h4 h5 h6

Bao gồm loading screen

h7

The “Forge of the Iron Will” set for Sven được tạo ra với sự hợp tác cùng Fear

s1

Bao gồm “Free To Fear” Kinetic Gem là 5 animations mới và âm thanh tấn công mới trên vũ khí của Sven. Cũng bao gồm một Gem đếm các trận đấu bạn xem với Fear chơi trong đó.

s2

5 Animations mới – Attack Preview Below

 • Attack01
 • Attack02
 • Attack03
 • Loadout
 • Idle Alt

s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9

Bao gồm  loading screen

s10

The “Crow of Hell” set for Doom được tạo ra với sự hợp tác cùng Hyhy

d1

Bao gồm “Crown of Hells!” Kinetic Gem có  2 animations mới  và một hiệu ứng hạt trên vũ khí của Doom.  Cũng bao gồm một Gem đếm các trận đấu bạn xem với Hyhy chơi trong đó.

d2

2 Animations mới

 • Loadout
 • Idle Alt

d3 d4 d5 d6 d7

Bao gồm loading screen

d8

(*) Treasure of Radiant Arms

Bạn sẽ cần một Fragment of Radiant Ore để mở kho báu này. Bạn có mua tại  DotA 2 Store. Kho báu này chứa đầy đủ item 1 set của 1 hero

t1

Fragment of Radiant Ore

t2

*Chi tiết List Item

Mischievous Dragon

t3 t4

Bao gồm  loading screen

t5

Flight of the Valkyrie

t6 t7 t8 t9

Bao gồm  loading screen

t10

Guardian of the Eternal Seasons

r1 r2 r3

Gồm có “Bonsaiko” Treant

r4 r5 r6

Bao gồm  loading screen

r7

Friend of the West

b1 b2 b3

b4

Bao gồm  models  cho 2 con thú được triệu tập

b5 b6

Potential Bonus Reward: Vestments of the Fallen Princess

v1 v2 v3 v4

Bao gồm  loading screen

v5

(*)Treasure of Dire Arms

Bạn sẽ cần một Shard of Direstone để mở kho báu này. Bạn có mua tại  DotA 2 Store. Kho báu này chứa đầy đủ item 1 set của 1 hero.

d11

Shard of Direstone

d12

*Chi tiết List Item

Trappings of the Ravenous Fiend

n1 n2 n3 n4 n5 n6

Bao gồm  loading screen

n7

The Hounds of Chaos

dom1 ck2 ck3 ck5

Incantations of Hell

dom2 dom3 dom4 dom5

Ancient Cultist

voi1 voi2 voi3 voi4 voi5

Potential Bonus Reward: Vestments of the Fallen Princess

v6 v7 v8 v9

Bao gồm  loading screen

v10

(*) New Set

Silencer’s Item Sets

Silent Champion Set

solen si1 si2 si3

Wraith King’s Item Sets

Regalia of the Wraith Lord Set

king k5 k3 k2 k1

Bao gồm  loading screen

k6

(*) NEW TICKET

YoDota League Season 1

tic1

TTU eSports Spring 2014

tic2

Star Cloud League

tic3

UFES Dota 2 Cup Season 4

tic4

League of Polarity

tic5

WD Dota 2 Pro Series Ticket

tic7

Gồm Dead Watch Ward

w

Gồm Tombstone HUD Skin

hud hh3 hh2 hh1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top