Home / Dota 2 Update / Cập nhật ITem 2-4-2014
Cập nhật ITem 2-4-2014

Cập nhật ITem 2-4-2014

(*) Treasure of the Shaper’s Legacy

TheChest

1

The Key

2

Chi tiết danh sach item trong chest:

4

Light of the Solar Divine

5

Blessings of the Wildwing

6

Aspects of Summer

7

Designs of the Slithereen Nobility

8

Winter Snowdrop

9

Garments of the Nightsilver Sentinel

10

Featherfall

11

Divine Ascension

12

Flight of the Crescent Moon

13

Equine Emissary

14

Bonus Rewards

Khi mở chest có cơ hội đươc nhận thêm một “Shadow Flame” set cho Dazzle được thiết kế bởi Anuxi. Set này sẽ ngẫu nhiên được tặng thêm cùng với một set item trong danh sách ở trên,  set mới Dazzle sẽ có Genuine tag.

15

In Game Preview

18 19 20 21 22

(*) Roshan’s Gift

Đó là món quà trong tập tin được dán nhãn là “pw_roshan_gift”, món quà  đã được thêm vào  trên Perfect World servers,  dành riêng cho player  Trung Quốc

Khi mở món quà có cơ hội nhận được gói quà Lava Baby Roshan  hoặc gói quà Ice Baby Roshan.

*Lava Baby Roshan

The Lava Baby Roshan courier sẽ có:

– Gem effect – Ethereal Gem  “Touch of Flame”

– Gem color – Prismatic Gem :Pyroclastic Flow”

Ethereal Gem Preview

Với  “Touch of Flame”gem có thể thay thế và dùng trong giao diện socket để thay đổi như các unusual courier bình thường.

23 24

Prismatic Gem

The new “Pyroclastic Flow” Prismatic Gem

28

Quà bonus khác

Khi mở gói quà bạn cũng có cơ hội nhận được 1 “Roshan’s Rage Loading Screen” cùng với Lava Baby Roshan của ban.

25

Ice Baby Roshan

The Ice Baby Roshan courier sẽ có :

– Gem effect – Ethereal Gem : “Touch of Frost”

– Gem color – Prismatic Gem :”Glacial Flow”

Ethereal Gem Preview

26 27

Prismatic Gem

Gem màu: “Glacial Flow” Prismatic Gem

29

Quà bonus khác

Khi mở gói quà bạn cũng có cơ hội nhận được 1 “Roshan’s Green Loading Screen” cùng với Ice Baby Roshan của ban.

30

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top