Home / Dota 2 Update / Cập nhât Item 26-4-2014
Cập nhât Item 26-4-2014

Cập nhât Item 26-4-2014

(*)New Treasure Chests

Treasure of Sinister Arcanery

Không cần seal or key để mở treasure này, nó đã được mở sẵn. Treasure bao gồm đầy đủ item trong 1 set của 1 hero trong danh sach dưới đây.

3

Necrophos’s  Item Set

4 5 6 7

Disruptor’s Item Set

8 9 10

Bao gồm loading screen

11

Riki’s Set Item

12 13 14

Silencer’s Item Set

15 16 17 18

Luân phiên thay đoi Shield Style

19

Treasure of the Cosmic Abyss

Không cần seal or key để mở treasure này, nó đã được mở sẵn. Treasure bao gồm đầy đủ item trong 1 set của 1 hero trong danh sach dưới đây.

20

Enchantress` Item Set

24 23 25 26

Bao gồm loading screen

27

Slark’s Item Set

28 29 30

Includes custom loading screen

31

Dragon Knight’s Item Set

32 33 34 35

Elder Titan’s Item Set

36 37

Alternative Head Piece

39

Random Bonus Rewards

Ngoài những set ở trên, ban còn ngẫu nhiên nhận được thêm Clockwerk item set hoặc  Corsair courier.

Clockwerk Set

40 41 42 43 44 45

Bao gồm loading screen

47

Corsair, Son of the Storm

48 50 51

Alliance Progear Items

Abaddon Set

Arsenal of the Demonic Vessel 52 53 54 55 57

Includes custom ability icon

58

Bao gồm loading screen

59 Alliance HUD Bundle

60 Normal Style HUD

61 62 63 Rainy Style HUD

64 65 66

Alliance Loading Screen

q

Evil Geniuses Progear Items68

Earthshaker Set

Bindings of Deep Magma

69 70 71 72 73 74

Includes custom ability icons

1

Includes a loading screen

76

DreamLeague Compendium Rewards

DreamLeague HUD Skin

77

Day Style

79 80 81

Night Style

82 83 81

DreamLeague Loading Screen

84

DreamLeague Pudge Chainsaw

85 86 87

DreamLeague Invoker Set

88 89 90 91 92 93 94

Alternative wizard fashion hat

95 96

(*)New League Passes

Dota Trash King of the Hill

97

Logitech G Challenge

98

Steelseries Oceania Cup Season 3

99

Pro Gaming Tours League April

100

SCL Double Dash Tournament

101

IGL Star Dota 2 Championship

102

Malaysian Amateur Dota 2 League

103

Corsair Asia Cup

104

VietDOTA League Season 1

105

Steelseries Malaysia Cup April

106

Torneos Dota Latino Season 1

107

fastDOTA Season 1

108

Exp Dota Cup Season 1

109

Korea Dota League Tier 3 Season 2

110

Hardway League Ticket

111

SteelSeries Indonesia DX Dota 2 Tournament

112

Dota2.fr League Season 5

113

Spanish Dota 2 Pro Series

114

Esports Champion League

115

DreamBar Dota 2 League

116

POT Spain League 2

117

Arts of War Open

118

(*)New League Passes – With Items

ESL One Frankfurt 2014

119

Includes the ESL One Frankfurt 2014 Compendium

120

Beyond The Summit’s The Summit

121

Includes the Harbinger of War set for Axe

122 123 124 125 126

Includes a loading screen

127

ESL Brazil Rei de Mesa

128

Includes the Rei de Mesa HUD Skin

129 130 131 132

Balkan Championship

133

Includes the Hellfire HUD Skin

134

136135 137

Megalodon Cup Season 2

138

Includes the Temple of the Sacred Memories HUD Skin

139 140 141 142

Includes the Temple of the Sacred Memories Loading Screen

143

Dota 2 Champion’s League Season 3

144

Includes the Djinn Slayer set for Bounty Hunter

145 146 147

Includes a loading screen

148

Korea Dota League Season 2

149

Includes Knight Statue Ward

150

Includes Deep Sea Scoundrel set for Slark

151 152 153

Defense of the Australians Season 3

154

Includes Hobbly Cape for Sniper

155

Hero Dota: Third Chapter

Được tặng The Earth Spirit item set

156

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top