Home / Dota 2 Update / Cập nhật Item 4-7-2014
Cập nhật Item 4-7-2014

Cập nhật Item 4-7-2014

(*)International Treasures

*Treasure of the Eternal Alliance

13597-brand_alliance_banner

13566-treasure_of_the_eternal_alliance_large

Epitaphic Bonds

13567-dota_item_epitaphic_bonds_large 13572-dota2_items_ta01 13573-dota2_items_ta02 13574-dota2_items_ta03

Bao gồm Psionic Trap, Trap Explosion và Slow Effect.

13575-dota2_items_taeffect01 13576-dota2_items_taeffect02

Sky-High Warship

13577-dota2_items_gyro01 13578-dota2_items_gyro02 13579-dota2_items_gyro03 13580-dota2_items_gyro04

Reminiscence of Dreams

13569-dota_item_puck_reminiscence_large 13583-dota2_items_puck01 13584-dota2_items_puck02 13585-dota2_items_puck03

Bao gồm Ambient, Base Attack, Illusory Orb, Waning Rift and Million Dollar Dream Coil effect

13586-dota2_items_puckeffect01 13587-dota2_items_puckeffect03 13588-dota2_items_puckeffect04 13589-dota2_items_puckeffect05

Vengeance of the Sunwarrior

13570-dota_item_vengeance_of_the_sunwarrior_large

Bao gồm Ambient Weapon and Laser Eyes effect.

13594-dota2_items_pl01 13595-dota2_items_pl02 13596-dota2_items_pl03

*Random Bonus Rewards

Ward of the Eternal Alliance

13571-dota2_items_allianceward

*Treasure of the Cannon’s Fuse

13612-treasure_of_the_cannons_fuse_large

Crystal Scavenger

13598-brand_fnatic_banner

13650-dota_item_crystal_scavenger_large 13632-dota2_items_meepo01 13633-dota2_items_meepo02 13634-dota2_items_meepo03 13635-dota2_items_meepo04 13636-dota2_items_meepo05 13637-dota2_items_meepo06 13638-dota2_items_meepo07

The Witch Hunter

13599-brand_navi_banner 13651-dota_item_witch_hunter_large 13639-dota2_items_am01 13640-dota2_items_am02 13641-dota2_items_am03

Dark Reef Escape

13600-brand_empire_banner 13652-dota_item_dark_reef_escape_large 13642-dota2_items_slark01 13643-dota2_items_slark02 13644-dota2_items_slark03 13645-dota2_items_slark04

Cadenza Magic Master

13601-brand_lgd_banner 13653-dota_item_cadenza_magic_master_large 13646-dota2_items_invoker01 13647-dota2_items_invoker02 13648-dota2_items_invoker03 13649-dota2_items_invoker04

Bao gồm Forge Spirits.

13654-dota2_items_invoker05

*Random Bonus Rewards

Vigilante Foxes

13602-brand_vicigaming_banner 13655-vigilante_fox_large 13665-dota2_courier_vici01 13666-dota2_courier_vici02

Comes with an alternative red style.

13656-vigilante_fox_red_large

Virtus Werebear

13603-brand_virtuspro_banner 13627-dota2_courier_virtus01 13628-dota2_courier_virtus02

*Treasure of the Elemental Trophy

13711-treasure_of_the_elemental_trophy_large

Dark Angel

13677-brand_solo_banner 13672-darkangel_large 13749-dota2_items_qop01 13750-dota2_items_qop02 13751-dota2_items_qop03

Hunter with No Name

13678-brand_funn1k_banner 13673-hunternoname_large 13745-dota2_items_bh01 13746-dota2_items_bh02 13747-dota2_items_bh03 13748-dota2_items_bh04

Treasure of the Deep

13679-brand_arteezy_banner 13674-treasureofthedeep_large 13742-dota2_items_naga01 13743-dota2_items_naga02 13744-dota2_items_naga03

Primeval Prophet

13680-brand_ohaiyo_banner 13675-primeval_large

Bao gồm Ambient Weapon effect và custom Treants.

13737-dota2_items_np01 13738-dota2_items_np02 13739-dota2_items_np03 13740-dota2_items_np04 13741-dota2_items_np05

Static Lord

13681-brand_ns_banner 13676-staticlord_large 13734-dota2_items_disruptor01 13735-dota2_items_disruptor02 13736-dota2_items_disruptor03

*Random Bonus Rewards

Timberthaw

13682-brand_iceiceice_banner 13684-timberthaw_large 13686-dota2_items_timbersaw01 13687-dota2_items_timbersaw02 13874-dota2_items_timbersaw01

Bao gồm Ambient Weapon  và Chakram effect.

13688-dota2_items_timbereffect01 13689-dota2_items_timbereffect02

Beaver Knight Bundle

Beaver Knight bao gồm courier thường và unusual với hiệu ứng

13683-brand_singsing_banner 13685-beaverknight_large 13693-dota2_courier_beaver01 13694-dota2_courier_beaver02

Courier gồm 2 style sẽ được mở khóa khi đủ 100  watch game và   200  games có SingSing playing .

13690-dota2_courier_beavertiers

Third Tier In Game Preview (200 Views)

13691-dota2_courier_beavertiers01 13692-dota2_courier_beavertiers02

*Treasure of the Tangled Keepsake

13712-treasure_of_the_tangled_keepsake_large

Heavenly General

13695-brand_zsmj_banner 13705-heavenlygeneral_large 13713-dota2_items_ss01 13714-dota2_items_ss02 13715-dota2_items_ss03 13716-dota2_items_ss04

Sanguine Royalty

13696-brand_mushi_banner 13706-sanguine_royalty_large 13717-dota2_items_qopm01 13718-dota2_items_qopm02 13719-dota2_items_qopm03

The World Splitter

13697-brand_bulba_banner 13707-world_splitter_large 13720-dota2_items_et01 13721-dota2_items_et02 13722-dota2_items_et03 13723-dota2_items_et04

Everlasting Heat

13698-brand_dd_banner 13708-everlastingheat_large 13727-dota2_items_linaever01 13728-dota2_items_linaever02 13729-dota2_items_linaever03

Cicatrix Regalia

13700-brand_arsart_banner 13709-cicatrixregalia_large 13730-dota2_items_nyx01 13731-dota2_items_nyx02 13732-dota2_items_nyx03 13733-dota2_items_nyx04

*Random Bonus Rewards

Twin Blades Assassin

13702-brand_yyf_banner 13710-twinblades_large 13752-dota2_items_bhtwin01 13753-dota2_items_bhtwin02 13754-dota2_items_bhtwin03

(*)New HUD Skins

Team Empire Bundle

13972-dota2_hud_teamempire00 13973-dota2_hud_teamempire01 13974-dota2_hud_teamempire02 13975-dota2_hud_teamempire03

Loading Screen

13976-dota2_ls_teamempire

(*)New League Passes

CEVO Season 5

13950-subscriptions_cevoseason5ticket_large

Gom Bladesrunner set for Juggernaut.

13953-dota2_items_juggset01 13954-dota2_items_juggset02 13955-dota2_items_juggset03 13956-dota2_items_juggset04

(*)  Treasure Chests chưa được lên store

Chests sẽ bắt đầu có trong International event 2014

Trove Cask

Mỗi chest sẽ là một trong 6 immortal item mới. Danh sach sẽ hiện lên khi bạn click vào chest.

13760-dota2_splash_trovecask

Lamb to the Slaughter

13773-dota2_hexsheep

Gravelmaw

13776-dota2_items_es01 13777-dota2_items_es02 13779-dota2_items_esfissure01 13780-dota2_items_esfissure02

Severing Crest

13787-dota2_concept_razor

Pale Mausoleum

13788-dota2_concept_undying 13789-dota2_items_undying01 13790-dota2_items_undying02 13791-dota2_items_undying03

Random Bonus Item

Doomling Courier

13770-dota2_concept_minidoom

(*)Imbued Lockless Luckvessel

13792-dota2_splash_imbuedlocklessluckvessel

Mania’s Mask

13793-dota2_items_drowmask01 13794-dota2_items_drowmask02

White Sentry

13795-dota2_items_cmward 13796-dota2_items_cmward02

Elixir of Dragon’s Breath

13797-dota2_items_brew01 13798-dota2_items_brew02

Crystal Dryad

13801-dota2_items_tinytree02 13803-dota2_items_tinytree03

Blade of Tears

13804-dota2_concept_morphling

*Random Bonus Items

Geodesics

13805-dota2_concept_enigma

(*)Emerald Dragon

Tất cả Item có tagged là Genuine. Có thể là tagg ” The International 2014“.

13936-treasure_of_the_sunken_maiden_large

Eye of Skadi

13806-dota2_items_slarkskadi01 13807-dota2_items_slarkskadi02

Hell’s Guide

13808-dota2_items_pa01

Nightsilver Gryphon

13809-dota2_items_mirana01 13810-dota2_items_mirana02

Burning Fiend

13811-dota2_items_doom

(*)International 2014 Economy Cards

Card sẽ được bán tại nơi diễn ra sự kiện  International 2014, có thể item sẽ kèm chữ kí của tác giả, hoặc player.

Promo Ahm’Hedoq the Maw

13812-dota2_economycard__0023_background-copy 13813-dota2_items_warlockgolem01 13814-dota2_items_warlockgolem02

Promo Scorching Talon

13815-dota2_economycard__0008_layer-15 13817-dota2_items_pudgegoldhook

Promo Redpaw

13816-dota2_economycard__0009_layer-14 13818-dota2_courier_redpaw

Promo Artisan of Havoc

13819-dota2_economycard__0022_layer-1 13820-dota2_items_cwrobotnik01 13822-dota2_items_cwrobotnik03 13823-dota2_items_cwrobotnik02

Promo Dragonfire

13824-dota2_economycard__0018_layer-5 13825-dota2_items_lina01 13826-dota2_items_lina02 13827-dota2_items_lina03

Promo Mischievous Dragon

13829-dota2_economycard__0013_layer-10 13830-dota2_items_puckset

Promo Dragon’s Ascension

13831-dota2_economycard__0019_layer-4 13832-dota2_items_dk01 13833-dota2_items_dk02 13834-dota2_items_dk03 13835-dota2_items_dk04 13836-dota2_items_dk05

Promo Guardian of the Eternal Seasons

13837-dota2_economycard__0016_layer-7 13838-7128-dota2_np03

Promo The Boreal Watch-Reforged

13839-dota2_economycard__0006_layer-17 13840-dota2_items_drow01 13841-dota2_items_drow02 13842-dota2_items_drow03

Promo Vestments of the Fallen Princess

13843-dota2_economycard__0002_layer-21 13844-dota2_items_venge

Promo Bestowments of the Divine Anchor

13845-dota2_economycard__0021_layer-2 13846-dota2_items_kunkka01 13847-dota2_items_kunkka02 13848-dota2_items_kunkka03 13849-dota2_items_kunkkaeffect01 13850-dota2_items_kunkkaeffect02 13851-dota2_items_kunkkaeffect03 13852-dota2_items_kunkkaeffect04

13853-dota2_items_kunkkaeffect05Promo War-Vestments of the Magnoceri

13855-dota2_economycard__0001_layer-22 13856-dota2_items_magnus01 13857-dota2_items_magnus02

Promo Vengeance of the Sunwarrior

13858-dota2_economycard__0003_layer-20 13859-dota2_items_pl03

Promo Mentor of the High Plains

13860-dota2_economycard__0014_layer-9 13861-dota2_items_ember01 13862-dota2_items_ember02 13863-dota2_items_ember03 13864-dota2_items_ember04

Promo Lord of the Scouring Dunes

13865-dota2_economycard__0015_layer-8 13866-dota2_items_sk01 13867-dota2_items_sk02 13868-dota2_items_sk03

Promo Primeval Prophet

13869-dota2_economycard__0010_layer-13 13870-dota2_items_np04

Promo Shadow Flame

13871-dota2_economycard__0007_layer-16 13872-dota2_items_dazzle

Promo Timberthaw

13873-dota2_economycard__0004_layer-19 13874-dota2_items_timbersaw01

Promo Ensemble of the Crystalline Comet

13875-dota2_economycard__0017_layer-6 13876-dota2_items_cm01 13877-dota2_items_cm02 13878-dota2_items_cm03

Promo Mystic Instruments of Tang-Ki

13879-dota2_economycard__0011_layer-12 13880-dota2_items_shadowshaman01 13881-dota2_items_shadowshaman02 13882-dota2_items_shadowshaman03

Promo The Great Calamity

13883-dota2_economycard__0005_layer-18 13884-dota2_items_lycan01 13885-dota2_items_lycan02 13886-dota2_items_lycan03

Promo Mortar Forge

13887-dota2_economycard__0012_layer-11 13888-dota2_items_cwmortar01 13889-dota2_items_cwmortar02 13890-dota2_items_cwmortar03

Promo The Wolf Hunter

13891-dota2_economycard__0000_layer-23 13892-wolf_hunter_large 13893-wolf_hunter_spirit_bear_large 13894-dota2_items_ld01 13896-dota2_items_ld03 13897-dota2_items_ld04 13898-dota2_items_ld05 13899-dota2_items_ld06 13901-dota2_items_ld08

Promo Coveted Arms Cache

13903-dota2_economycard__0020_layer-3

Demon Edge

13904-dota2_items_abaddon

Blade of the Jade Serpent

13905-dota2_items_juggsword

Dragonblade

13906-dota2_items_bs01

Dragonblade Off-Hand

13908-dota2_items_bs02

Tahlin Hookblade

13909-dota2_items_riki01

Tahlin Hookblade Off-Hand

13910-dota2_items_riki02

Guillotine

13912-dota2_items_axe

(*)International 2014 Couriers

Oculopus

13940-12594-octopus_large

Mechjaw the Boxhound

13943-12590-dota2_mechjawcourier

(*) Items chưa phát hành

Doom’s Items

Hell’s Glare

 

13970-11829-dota2_doom01 13966-dota2_ssmouse

Sniper’s Items

The Feeder-Eater

Item cho SL One Frankfurt 2014 premium ticket

13960-dota2_items_sniper01 13961-dota2_items_sniper02

Windrunner’s Items

Rainmaker

13964-dota2_items_wr01

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top