Home / Hướng Dẫn / Hướng dẫn cách sử dụng trade offer

Hướng dẫn cách sử dụng trade offer

(*) Cách send trade offer cho người khác.

Bước 1: Click vào avatar của người bạn muốn send trade offer.

Bước 2: Click ” More” chọn “Offer a trade“:

trade

Bước 3: Một cửa sổ trade sẽ hiện ra như bạn trade bình thường

Your inventory: đây là inventory của bạn, bạn chọn item của mình để offer

– Click “Their inventory“: đây là inventory của người bạn muốn trade cùng.

– Sau khi chọn offer xong, click ” Ready to trade” => Make offer

Untitled2

– Nếu steam không có lỗi gì, bạn nhận được một thông báo như sau. nghĩa là một offer trade đã được hoàn thành.

done

 (*) Cách Accept offer trade của người khác

Bước 1: vào profile của bạn.

Bước 2: check Message trong profile, chọn “new trade notification

trade2

– Một giao diện mới sẽ được mở ra.

+ Nếu đồng ý trade click ” Respond to offer

+ Nếu không muốn trade chọn “Decline trade

Untitled3

– Khi chọn respond to trade, một cửa sổ trade sẽ được mở ra.

+ Nếu đồng ý offer nay, click “Ready to trade”=> “Accept trade” là bạn nhận được item.

Untitled4

– Nếu bạn muốn thay đổi offer. click ” Change offer“‘

+ Cũng tương tự như khi gửi trade ofer cho người khác, bạn có thể remove hoặc add thêm item từ rương đồ của bạn hoặc của người kia.

+ Click” Ready to trade“, => “Send Counter offer“. Giờ thì đợi người kia accept là trade đã hoàn  thành.

Untitled5

(*) Một số lưu ý

– Bạn không cần onl steam, chỉ cần onl nick ở trên web cũng có thể thực hiện trade offer.

– Người bạn muốn trade không cần online

– Đây là cách trade áp dụng tốt nhất khi Steam lag, mạng cùi bắp không thể kết nối trực tiếp giữa 2 người.

– Đôi khi accept trade có thông báo lỗi ” error, try again later“, nhưng thực ra offer trade đã hoàn thành rồi, bạn có thể check lại inventory của mình để chắc chắn đã nhận được Item.

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top