Home / Hướng Dẫn / Hướng dẫn kích hoạt Steam Guard
Hướng dẫn kích hoạt Steam Guard

Hướng dẫn kích hoạt Steam Guard

B1: Truy cập link sau: https://store.steampowered.com/account/ và đăng nhập account.

B2: Tìm phần như ở hình và click vào “Manage Steam Guard”

steam guard

B3: Các bạn chon Enable Steam Guard by Email. Rồi save lại.

Kiểm tra: Nếu bạn làm đúng mỗi lần đăng nhập account sẽ xuất hiện 1 bảng như sau:

steamcode

Bạn cần check email nhận code được gửi vào, điền code vào bảng như trên và nhấn Submit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top