Home / Hướng Dẫn / Phân tích hệ thống Craft item mới của Dota2
Phân tích hệ thống Craft item mới của Dota2

Phân tích hệ thống Craft item mới của Dota2

Như thông tin trên blog dota2 thì valve sẽ update hệ thống crafting mới. Mình sẽ cung cấp các thông tin cơ bản được giới thiệu bằng tiếng mẹ đẻ cho các bạn dễ hiểu 😀

 • Steam Community Market
  • Nhằm tránh tình trạng sụp đổ market, tất cả item sẽ được chuyển về thùng đồ của người sở hữu, bạn vẫn có thể bán các item này trở lại sau bản update sắp tới.
  • Bạn có thể bán item khi vẫn ở trong game dota2.
  • Bạn có thể xem giá thấp nhất của item  trên market ngay trong game dota2
 • Crafting
  •  Công thức crafting sẽ có cơ hội rớt như 1 item tặng thêm sau mỗi game. Việc nhận được công thức này không ảnh hưởng đến nhận được các item bình thường khác, công thức là item được tặng thêm
  • Polymorph Recipes
   •  Đây là công thức nhằm đổi nhiều item cùng cấp thành 1 item cùng cấp khác. Ví dụ: 2 of Any Rare => 1 Random Different Rare
  • Augment Recipes
   • These recipes take a combination of inputs of the same rarity and output a random other item of the next best rarity. Công thức này kết hợp 1 item cùng cấp ra 1 item cấp cao hơn. Ví dụ: 1 of Any Common & 1 Wavecrester => 1 Random Uncommon
  • Ancient Scroll Case
   •  Đây là 1 loại hòm mới được gọi là “Ancient Scroll Case”. Khi mở hòm này bạn có co hội nhận được nhiều loại công thức khác nhau.
   • Việc mở hòm này có cơ hội nhận được Exceptional Recipe (công thức đặc biệt). Chúng có khả năng craft các item được xếp vào loại genuine nhưng bạn chỉ nhận được phiên bản non-genuine mà thôi.
 • Gems & Sockets
  • Mỗi item sẽ có 5 socket (ô trống)
   • Mỗi socket chỉ có nhận và chứa 1 gem duy nhất đồng thời.
   • Vài socket sẽ yêu cầu loại gem phù hợp
   • Khi gem được thêm vào socket có chứa gem thì gem trước đó sẽ bị huỷ.
  • New Socketing Tools:
   • Artificer’s Chisel: Thêm socket vào item.
   • Artificer’s Hammer: Tách gem ra khỏi item.
  • Gem Types:
   • Kinetic Gems
    • Thêm vào các custom animation cho hero dùng item này.
   • Inscribed Gems
    • Thêm khả năng theo dõi khả năng tương tự như hệ thống strange item.
    • Item được thêm gem này sẽ đổi chất lượng thành “Inscribed”.
   • Ethereal Gems
    • Adds a particle effect to the item. Thêm hiệu ứng vào item.
    • All unusual effects can now be colorized. Tất cả hiêu ứng đặc biệt có thể hiệu chỉnh màu sắc
   • Prismatic Gems
    • Colorizes the particle effect on the effect gem. Dùng để hiệu chỉnh màu sắc của hiệu ứng.
   • Ascendant Gems
    • The Ascendant Orb, Gem of Taegeuk, and Bloodstones sẽ thành Ascendant Gems.
    • Các iteme này được chuyển thành “Ascendant”.
   • Autograph Runes
    • Autographs đổi thành Autograph Runes.
    • Allows you to tag an item with a pro player’s autograph. Cho phép bạn tag item với chữ ký của pro player.
    • Với 5 slot, bạn có thể thêm vào đủ 1 team yêu thích.
    • Item được đổi thành “Autographed”.
   •  Spectator Gems
    • Các item có game viewed sẽ chứa spectator gems.
    • Spectator gems sẽ theo dõi giải hoặc team.
    • Styles yêu cầu ‘games viewed’ trước đây sẽ có gem với cùng thông số tương tự  (for the correct league / player / team / etc).
   • Ethereal & Prismatic gems có thể kết hợp với nhau ở cùng 1 item (couriers).
   • Các loại gem mới sẽ được thêm vào trong tương lai.
   • Unusual items không thay đổi chất lượng khi thêm gem vào. Non-unusual items sẽ thay đổi tương ứng với gem được thêm vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top