Home / DotA 2 Item / Unusual Courier – Những điều cần biết
Unusual Courier – Những điều cần biết

Unusual Courier – Những điều cần biết

Part I: Kiến thức cơ bản về unusual courier trong DotA2

  • Unusual courier  là gì? Làm sao để có được ?

Unusual courier là để chỉ tất cả courier có được bằng cách mở treasure chest các loại. Tên của của nó sẽ bắt đầu bằng “Unusual + ….” và viền tím bao quanh khi xem trong inventory. Bằng cách dùng treasure key (chỉ có thể mua trên store DotA 2) mở treasure chest (có thể rớt ra sau mỗi trận đánh public trên DotA 2), bạn có 1-2% cơ hội để có được unusual courier. Tất cả được sẽ random: courier gì, màu gì, effect gì.

  • Có 2 Loại Unusual courier : Unusual courier thường và unusual courier event
  1. Loại event là loại đạt được bằng cách mở chest event (Là các courier có trong store với effect đặc biệt của event như Diretide Corruption hoặc Sunfire ) hoặc lấy được trong các sự kiện đặc biệt của DotA2 (gồm:  Smeevil, Drodo, Lockjaw, Golden BabyRoshan và Golden Greevil .
  2. Loại thường có được thông qua việc mở chest cho các hero (Jug, Fu, Axe, …) gồm 8 effect : Ethereal Flame (EF), Felicity’s Blessing (FB), Affliction of Vermin (AoV), Burning Animus (BA), Searing Essence (SE), Resonant Energy (RE), Luminous Gaze (LG), Piercing Beams (PB) và 10 màu cho mỗi loại effect .

* Màu sắc: được chia làm 4 loại:

  • Paintable : Là 7 màu có thể thay đổi được thông qua Visual Paint :

– Light Green (183,207,51)

– Orange (208,119,51)

– Purple (130,50,237)

– Green (81,179,80)

– Blue(0,151,206)

– Gold (207,171,49)

– Red (208,61,51).

  • Unpaintable: Là màu chỉ có được thông qua mở chest :

– Teal (74,183,141)

– Violet (130,50,207)

– Indigo (61,104,196)

  • Unquie : Là màu chỉ có đươc thông qua việc mở chest (các màu này đã ngưng xuất hiện, chỉ những unusual courier mở chest trước tháng 6/2012) : Light Blue (50,166,207), Magenta (196,57,198), Persian (41,36,203)
  • Legacy: Là những màu chỉ có được thông qua viêc mở chest trước 6/2012, và là code màu đặc biệt chỉ tồn tại duy nhất 1 unusual courier có code màu này. Trừ tất cả code màu đã liệt kê bên trên, còn lại đều được xếp vào code màu legacy.

– Một số hình ảnh vể unusual courier:

Unusual Burning Animus Legacy Boar :

boar legacy

 

Unusual Resonant Energy Unquie Light Blue Morok :

unquie

Ethereal Flame Red Yak :

ef

Unusual Felicity’s Blessing Orange Frog:

fb

Unusual Burning Animus Violet Yak

ba

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top